Tidlig 2000-tallet – Liggekai til fiskebruket

Tidlig på 2000-tallet ble det anlagt en egen liggekai i tilknytning til fiskebruket. I dag er det Segla Fiskebåtrederi AS med fartøyet «Segla» og Oddvar Nes AS med fartøyet «Lise Beate» som har fast kaiplass her. «Einarson» har egen kai.