Fiskefartøyet «Einarson»

Morten Johansen og hans sønn Willy Morten eier og driver Fiskefartøyet «Einarson», som har egen kai. Rederiet har gjennom mange år vært en viktig leverandør til fiskebruket.