Sommeren 2017 – Autoline sjark

Sommeren 2017 invisterte selskapet Stufunes AS (som er eid av selskaper til Egil Johansen og Willy Morten Johansen) i en autoline sjark. Etter at Norway Royal Salmon la ned lakseslakteriet i bygda ble det en viktig målsetning å erstatte disse arbeidsplassene og få en helårlig drift på fiskebruket. Drift med autoline gir mindre sesongpreget drift og mer fokus på langt flere fiskeslag enn det vanlige som er torsk under vintersesongen.