Blåkveite

Blåkveite fanges kun i en kort sesong på sommeren og blir som oftest frosset.