Rogn

Rogn fra rognkjeks er bedriften kjent for. Denne renses og saltes i tønner og selges til kaviarfabrikker. Rognkjeks fiskes fra små båter på våren. Under vintersesongen saltes torskerogna på en lignende måte og blir til kaviar.